Ветераны труда

schelyagina kozahuk frasch
gorbunova bondarenko lipchinskaya
     
kochnev kondrateva ivleva
zebo slavnikova ostapenko
kurus schalaeva mitrou
ugolnikova kurakin zuravel
spiridonova lysyak